Jaaroverzicht 2018

In het jaaroverzicht van 2017 schreven we dat de Belevenis steeds meer waarde toevoegde voor de doelgroepen mensen met een meervoudige handicap, diep dementerenden en ernstig zieke kinderen. In 2018 mochten we zien dat het aantal bezoekers en de belangstelling voor De Belevenis toeneemt. We mochten waarnemen dat er in de instellingen meer ruimte is voor een reisje naar Arnhem, waar de Belevenis prachtig gehuisvest is. Ook particulieren maken in toenemende mate gebruik van de Belevenis.

Het in 2016 gerealiseerde Theater is een succesvolle aanvulling op Mini Belevenis. Het Theater waar de bezoekers op reis kunnen met de trein, de auto of met de luchtballon is een succes. Het landschap aan je voorbij zien komen, of neem de auto en voel de wind door je haar. Geniet van de zee geluiden en deinen mee op de boot, maar je kunt ook je eigen koffer pakken en genieten van alle souvenirs. Je kunt hier reizen: vooral voelen, horen en zien. Ieder in zijn eigen tempo. Nieuwe technische ontwikkelingen zijn hierbij heel functioneel toegepast. De wand met magneten nodigt uit om te pakken, voelen, te kijken en nieuwe prikkels te kunnen waarnemen. En de ruimte voor ontspanning met zacht licht waar je kunt wegdromen.

De Mini Belevenis blijft een fijne plek om te dromen, weg te doezelen, snoezelen aanraken en te genieten van de zachte beesten, vogels in de lucht, een brombeer of het waterbed. Voor ouderen blijft de Mini Belevenis een zeer geliefde plek om te ontspannen.

Het intensiever gebruik van de accommodaties vraagt ook een regelmatig onderhoud en reparaties. Ook zijn nog renovatie werkzaamheden uitgevoerd. De kosten van de uitvoering hiervan zijn middels donaties van fondsen en particulieren gedekt.

De buitenomgeving van het Theater is met een gift van Skipr met een houten speeltuig verrijkt. Het is prachtig om te zien hoeveel plezier met een bescheiden verzameling van giften kan worden gecreëerd.

De positieve reacties die wij van de gasten, familie en verzorgers mogen ontvangen, en het herhalen van bezoek geeft het bestuur en alle betrokkenen bij de Belevenis de energie om naast het in stand houden van de bestaande faciliteiten actief te zijn en blijven voor het ontwikkelen en realiseren van een duurzame en functionele accommodatie voor De Belevenis.

Het Ambitie Document en het Inspiratie Document, hetgeen wat de partners van Urban Crossovers in opdracht van het bestuur hebben gemaakt is de basis voor verdere uitwerking van de plannen en de verwerving van de financiële middelen. Er wordt samengewerkt met De Maatschappelijke Alliantie. Er zijn in het afgelopen jaar vele informatieve contacten geweest met fondsen en andere bij de doelstelling betrokken organisaties en personen.

Verschillende partijen hebben de Belevenis bezocht, er zijn nieuwe relaties ontstaan.

Met de buren van de Belevenis; instellingen en recreatieve bedrijven zijn gesprekken gaande over vormen van samenwerking. Dat geldt ook voor de ondernemersorganisaties in de regio.

De voorgenomen aanpak en besluitvorming om actief aan de plannen te gaan werken is in gang gezet. Het bestuur is genoopt hier nog enige pas op de plaats te maken, dit in verband met de nog te verkrijgen goedkeuring door Siza voor een wijziging in het bestemmingsplan waar het landgoed s’Koonings Jagt onderhevig aan is.

De samenwerking die De Belevenis met Siza, eigenaar van de locatie, is aangegaan in 2018 behelst een integrale gebiedsontwikkeling. De samenwerking met Siza is ook in 2018 op een prettige wijze voorgezet. De staf ( projectleiding, secretariaat, planning en reserveringen ) zorgt voor de dagelijkse van zaken en ondersteunt het bestuur in de verdere ontwikkelingen. Aan de behoefte naar meer kennis over de effecten die bezoeken aan de Belevenis op de cliënten hebben, kan samen met de universiteiten Tilburg en Nijmegen en Academie het Dorp / Siza een onderzoek en kenniscentrum worden ontwikkeld. De financiering daarvoor vraagt tijd.

De inzet van leer-werktrajecten door Siza heeft geresulteerd in een job voor enkele mensen met een beperking, naast de vrijwilligers. Met meer gastvrouwen is het mogelijk meer gasten te ontvangen. Deze worden begeleid door de projectleider. De gasten – uit alle genoemde doelgroepen- komen uit het hele land, alsmede is er belangstelling uit Duitsland.

In het begin van 2018 heeft de heer Jan van der Kruis na een inzet van 5 jaar het bestuur verlaten. Tot het bestuur zijn toegetreden mevrouw Angelika Herben en de heer Bram Brinkman.

Het bestuur heeft in 2018 acht keer vergaderd in Arnhem, daarnaast hebben de bestuursleden tientallen keren de belevenis extern vertegenwoordigd.

Het bestuur complimenteert de staf en de vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid en dankt Siza voor de prettige samenwerking.

Het bestuur hoopt in 2019 voortgang te maken met de realisatie van haar droom: een prachtige accommodatie die volwassenen en kinderen met meervoudige handicap, diep dementerenden en ernstig zieke kinderen een moment van ontspanning biedt. Een moment van mogelijkheden ontdekken, leren en gewoon ook genieten.

Jaarrekening 2018 DNB