Organisatie

 Doelstellingen van de Belevenis

  • Het¬†realiseren en exploiteren van een permanente plek waar mensen met een ernstig meervoudige handicap, dementerende ouderen en ernstig zieke kinderen kunnen ervaren en beleven.
  • Het fungeren als kenniscentrum voor kennisinstituten, belangenverenigingen en producenten die op het niveau van inspiratie, ontwikkeling en fundamentele kennis de opgedane ervaringen kunnen gebruiken, en al hetgeen met voorgaande verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

ANBI_152x187
Bij beschikking van de Belastingdienst heeft Stichting De Nieuwe Belevenis de ANBI status tooegewezen gekregen.
Het RSIN nummer van de Stichting is 8518 71 847. Het KvK nummer is 55818048.
Het IBAN banknummer van de Stichting is NL10 RABO 0130130710

 


Het bestuur van Stichting de Nieuwe Belevenis

Anneke van Leeuwen-Gijsberts
Secretaris

Danker van Valkenburg
Bestuurslid

Rebecca Hendriksen
Penningmeester

Bram Brinkman
Bestuurslid