Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 was vergelijkbaar met 2020 door de aanhoudende Corona Pandemie.
De mini belevenis is evenals in 2020 het gehele jaar van 2021 gesloten gebleven. Omdat de Belevenistheaters makkelijker schoon te houden zijn, er geen doorstroom is van andere publiek en het groots is opgesteld kregen we toestemming (van het park ’s Kooningsjaght) hebben we in de laatste maanden van 2021 op bescheiden wijze gasten kunnen ontvangen. Met de geweldige medewerking van de 6 vaste vrijwilligers en Siza zijn wij dankbaar dat toch circa 120 gasten met hun begeleiders De Belevenis hebben kunnen bezoeken. De gasten waren blij om ons weer te bezoeken. Wel bleef het aantal reserveringen achter omdat de mini belevenis gesloten bleef en weinig bezoekers een bezoek aandurfden.

Het benaderen van potentiële financiële partners, sponsoren en lopende contacten met relaties bleef evenals in 2020 ook in 2021 grotendeels onhold en hebben er geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in 2021.

De uitspraak van de Raad van State over het Stikstofbeleid in mei 2019 betekenden voor Siza en De Belevenis een ernstige vertraging op de voorgenomen aanpak voor het ontwikkelen en realiseren van een duurzame en functionele accommodatie voor De Belevenis op het landgoed ‘s Koonings Jaght. Zowel het nog onduidelijk zijn van de effecten op het Stikstof dossier als de gevolgen van de pandemie is er geen zicht op potentiele mogelijkheden voor de facilitaire toekomst van De Belevenis. Dat betekende ook het aanhouden van wervingsacties voor de financiering van de nieuwe plannen.

Gegeven de stagnaties in de verdere ontwikkelingen heeft het bestuur bestaande uit Bram Brinkman, Rebecca Hendriksen, Anneke van Leeuwen en Danker van Valkenburg, besloten in 2020 de continuïteit van de stichting onder haar verantwoordelijkheid te waarborgen en op een duurzame toekomst voor te bereiden. Hiertoe zijn in het najaar 2020 overleggen gestart met Siza. In 2021 is dit vervolgt en heeft bestuurlijke overleg plaatsgevonden over de structuur en bestuurlijke inrichting van de stichting De Belevenis gericht op een voor haar duurzame toekomst. Met uiteindelijk overheveling van de activiteiten van de stichting in 2022 aan Siza.

Voor beide partijen is het belangrijk de enige plek in Nederland waar mensen met beperkingen en dementie dergelijke zintuigelijke ervaringen kunnen opdoen en al jaren een bron van inspiratie zijn voor andere zorgorganisaties te behouden.

Het bestuur heeft in 2021 voor informatie-uitwisseling, besluitvorming, afstemming en gedachtewisseling gebruik gemaakt van digitale en telefonische mogelijkheden.

Het bestuur bedankt alle betrokkenen bij De Belevenis voor hun inzet, betrokkenheid en prettige samenwerking.

Klik hier voor de jaarrekening 2021.