Jaaroverzicht 2020

2020 beloofde een mooi jaar te worden voor de Belevenis. In de eerste drie maanden van 2020 lag het aantal reserveringen iets onder de recordaantallen van 2019, maar we waren zeker hoopvol op een heel goed jaar.

In de eerste weken van 2020 hebben we maar liefst 6 ambassadeurs aan ons weten te verbinden, waren er mooie samenwerkingsverbanden aan het ontstaan en waren er aanvragen in gediend voor onderhoud en verbeteringen in de Mini Belevenis.

Helaas medio maart 2020 overvallen door de Corona Pandemie veranderde alles, zo ook voor de Belevenis. Omdat de Belevenis is gelegen op het park van ’s Kooningsjaght waar zeer kwetsbare mensen wonen, werd er niet getwijfeld en sloten we per direct onze deuren.
De mini belevenis is het gehele jaar van 2020 gesloten gebleven. Omdat de Belevenistheaters makkelijker schoon te houden zijn, er geen doorstroom is van andere publiek en het groots is opgesteld kregen we toestemming (van het park ’s Kooningsjaght) om medio oktober 2020 weer op bescheiden wijze gasten te ontvangen. Met de geweldige medewerking van de 6 vaste vrijwilligers en Siza zijn wij dankbaar dat toch circa 100 gasten met hun begeleiders De Belevenis hebben kunnen bezoeken. De gasten waren blij om ons weer te bezoeken. Wel bleef het aantal reserveringen achter omdat de mini belevenis gesloten bleef en weinig bezoekers een bezoek aandurfden.
Met behulp van bijdragen van fondsen en particulieren hebben enkele reparaties aan het Theater plaatsgevonden. We danken specifiek voor de donatie van de Ronde Tafel 177 van Oosterbeek.

Het benaderen van potentiële financiële partners, sponsoren en lopende contacten met relaties bleef in 2020 on hold en heeft er zich er geen nieuwe ontwikkeling voorgedaan in 2020. De uitspraak van de Raad van State over het Stikstofbeleid in mei 2019 betekenden voor Siza en De Belevenis een ernstige vertraging op de voorgenomen aanpak voor het ontwikkelen en realiseren van een duurzame en functionele accommodatie voor De Belevenis op het landgoed ‘s Koonings Jaght.

Zowel het nog onduidelijk zijn van de effecten op het Stikstof dossier als de gevolgen van de pandemie is er geen zicht op potentiële mogelijkheden voor de facilitaire toekomst van De Belevenis. Dat betekende ook het aanhouden van wervingsacties voor de financiering van de nieuwe plannen.
Gegeven de stagnaties in de verdere ontwikkelingen heeft het bestuur bestaande uit
Bram Brinkman, Rebecca Hendriksen, Anneke van Leeuwen en Danker van Valkenburg besloten de continuïteit van de stichting onder haar verantwoordelijkheid te waarborgen en op een duurzame toekomst voor te bereiden.

Met de aanhoudende onzekerheden door het Corona virus en de mogelijke ontwikkelingen op het landgoed ’s Koonings Jaght, is in het najaar 2020 gestart met overleggen met Siza over een duurzame toekomst voor de Belevenis. Bij hervatting van de activiteiten zal er in de loop van 2021 weer bestuurlijke ruimte zijn het overleg voort te zetten en structuur en bestuurlijke inrichting van de stichting De Belevenis voor de toekomst in te vullen.
Voor beide partijen is het belangrijk de enige plek in Nederland waar mensen met beperkingen en dementie dergelijke zintuigelijke ervaringen kunnen opdoen en al jaren een bron van inspiratie zijn voor andere zorgorganisaties, te behouden.

Het bestuur heeft in 2020 een keer vergaderd via Zoom en enkele bestuursleden hebben met vertegenwoordigers van Siza overlegd. Verder heeft het bestuur voor informatie-uitwisseling, afstemming en gedachtewisseling veel gebruik gemaakt van e-mail.
Het bestuur bedankt alle betrokkenen bij De Belevenis voor hun inzet, betrokkenheid en prettige samenwerking.

Financieel jaaroverzicht 2020