Privacyverklaring

De Belevenis hecht veel waarde aan jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Belevenis houdt zich aan de wettelijke voorschriften die gelden voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt De Belevenis?
Op deze website kun je de meeste functies gebruiken zonder dat jouw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Het grootste deel van de site bezoek je dus anoniem.

Jouw persoonlijke gegevens
Soms is het verzamelen van je persoonlijke gegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een bezoek of een e-mail verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt om de reservering bij de Belevenis te kunnen bevestigen en om de PR van de Belevenis te versterken. Persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor marketingdoeleinden zijn niet herleidbaar naar personen. Je persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als je die aan ons doorgeeft. Meestal vragen wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Om je van informatie te kunnen voorzien, heeft een website gegevens nodig. Zo wordt je IP-adres gebruikt om te lokaliseren waar de informatie naartoe moet. Een IP-adres wordt niet geassocieerd met een persoon, maar met de plek waarvandaan het internet wordt bezocht. Raadpleeg je internet vanaf je werk? Dan is dat het IP-adres van het bedrijf. Maak je gebruik van je computer thuis? Dan wordt meestal je internetprovider doorgegeven.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?
De gegevens die wij via de website verkrijgen en behouden verstrekken wij niet aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de dienstverlening van De Belevenis en om je te kunnen voorzien van de door jou gewenste informatie.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze websites en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij moeten omgaan met jouw gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens.

Jouw rechten
Jouw rechten zijn in de wet geregeld. Zo mag je: je gegevens bij ons opvragen, laten veranderen als die niet kloppen, laten verwijderen en bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten
Stuur een e-mail aan info@debelevenis.nl. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je e-mail. Als het meer tijd kost, dan informeert de contactpersoon gegevensbescherming je hierover binnen een maand. Je kunt ook een brief sturen naar:

Stichting De Belevenis
Postbus 989
6800 AZ Arnhem
info@debelevenis.nl

Heb je vragen of klachten?
Heb je vragen of klachten over de manier waarop De Belevenis omgaat met jouw gegevens die via de website worden verkregen? Dan kun je mailen naar info@debelevenis.nl Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.